Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

İSG ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ        SÜRDÜLEBİLİRLİK ve SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Kurulu tüm sistemler ile entegre şekilde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını yerine getirerek faaliyetlerimizi yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası yasal şartlar ve ilgili tarafların uygulanabilir şartları doğrultusunda sürdürmek.
 • Bilgi güvenliği kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetleri izleyip değerlendirerek BGYS’yi sürekli iyileştirmek.
 • Bilgi güvenliği konusunda yeni yöntemleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sektörün ve çağın gerekliliklerini yakalamak.
 • Bilgi güvenliği kapsamında tüm paydaşlarımızın kişisel veri ve bilgilerinin korunmasını taahhüt ederek kademeli etki ile paydaşlarımızın standart şartlarına uyumunu teşvik etmek.
 • Bilgi güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak için mevcut ve potansiyel riskleri tespit etmek ve önlemler almak.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın eğitim, seminer, bilinçlendirme vb. faaliyetler ile gelişimlerine katkıda bulunmak.
 • Kuruluşumuzun tüm kademelerinde yetki ve sorumlulukların sınırlı, liyakate ve yapılan işin gerekliliklerine uygun şekilde dağıtılması, izlenmesi ve yönetilmesini sağlamak.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

 • Öneri, şikayet ve memnuniyet düzeyini değerlendirirken tüm süreçlerde ulusal ve uluslararası yasal şartları, finansal, operasyonel ve kurumsal gereklilikleri, paydaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak bu şartların yerine getirilmesini sağlamak.
 • Müşteri öneri, şikayet ve beklentilerine şeffaf, hızlı, etkin, güven verici ve müşteri odaklı aksiyon almak.
 • Müşterilerimizin geri bildirimlerinin kıymetli olduğunu, fikirlerine saygı duyulduğunu ve tüm faaliyetlerimizin müşteri odaklı olduğunu hissettirmek.
 • Çözümlerin kalıcı olması ve belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm kaynakları etkin şekilde kullanarak geri bildirim alma süreci ve sistemini sürekli iyileştirmek.
 • Müşteri memnuniyetini değerlendirmek amacıyla süreçleri iyileştirmek, memnuniyeti değerlendirmek ve memnuniyeti arttıracak geri bildirimler ile ilgili aksiyon almak.


Müşteri Ürün Şikayeti Yönetim Süreci Müşteri Öneri ve Şikayet Yönetim Süreci